รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 36
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคอีสาน 1
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 9
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีกมลาไสย 10
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีณัชชวินทร์ 16
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสามชัย 4
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบัณฑิต 7
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 8
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมเด็จพณิชยการ 18
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีสหัสขันธ์ 10
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 23
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการขอนแก่น 15
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 24
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่นบริหารธุรกิจ 7
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 25
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน 16
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 24
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 28
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย 21
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม 19
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 33
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีหนองเรือ ไทย - เยอรมัน 8
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีอมตะ 71
ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาชัยภูมิ 6
ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครอาเชี่ยน 12
ชัยภูมิ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีภามหานคร 1
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 27
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก 33
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านแท่น 6
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 7
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีมหานครชัยภูมิ 6
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานบริหารธุรกิจ 5
นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 21
นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 24
นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 15
นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอริยะธุรกิจบัณฑิต 10
นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีอินเตอร์พัฒนศาสตร์ 21
นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-อินโดจีน 15
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษากุสุมภ์เทคโนโลยี 8
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี 7
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีชนะพลขันธ์ นครราชสีมา 30
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 2
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีบัวใหญ่ 4
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 19
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 28
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรนครราชสีมา 16
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 10
บึงกาฬ วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ 3
บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 16
บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 24
บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีโซ่พิสัย 11
บุรีรัมย์ วิทยาลัยอาชีวศึกษานาฏศิลป์และการท่องเที่ยวบุรีรัมย์ 8
บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ละหานทราย 6
บุรีรัมย์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเบญจ 18
มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ 21
มหาสารคาม วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการมหาสารคาม 26
มุกดาหาร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดงหลวง 6
มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย มุกดาหาร 8
มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 5
ยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 24
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 17
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 19
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 15
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอกวรรณยโสธร 8
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีชาญภรณ์เสลภูมิ 6
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 54
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมรัตต์ 20
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 6
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 11
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพรเพชรร้อยเอ็ด 9
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีร้อยเอ็ด 1
ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 92
ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีอุทุมพรพิสัย 25
ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 12
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 28
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการปรางค์กู่ 20
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 4
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ 3
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีหลวงปู่สรวงวัดไพรพัฒนา 19
สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 3
สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาอากาศอำนวย 13
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการโรงแรมและการท่องเที่ยวไทย 3
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจพรรณา 12
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 6
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 69
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธรักษา 27
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือสกลนคร 18
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิภัทรบัณฑิต 6
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวานรนิวาส 39
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างแดนดิน 60
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 26
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิควิชาชีพสกลนคร 4
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 3
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ-เทค อินเตอร์เอเชีย 9
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทคบริหารธุรกิจ 18
หนองคาย วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณหนองคาย 9
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีท่าบ่อบัณฑิต 22
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 13
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีเชียงใหม่ 14
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียน 51
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียหนองคาย 17
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 24
หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจศรีบุญเรือง 19
หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 23
หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีสงวนบริหารธุรกิจ 10
หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ญี่ปุ่น โยยากุ 2
อำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 29
อำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคอำนาจเจริญ 2
อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมราชวงศา 8
อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทพลัส 4
อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 12
อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาหนองหาน 11
อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 15
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 52
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 11
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 27
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 15
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 16
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 9
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 14
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 12
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 36
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 21
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 7
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 12
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาชุติญาบริหารธุรกิจ 2
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย 7
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 30
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 16
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 23
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีคาริสา 9
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ 16
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีธัญลักษณ์ 8
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย น้ำยืน 11
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 12
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 9
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนาจะหลวย 22
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีราชพฤกษ์ 7
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสมาร์ทเทค 2
เลย วิทยาลัยอาชีวศึกษามหานครเลย 3
รวม 2321