รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 ทักษะพิมพ์ดีดไทย ปวช. 2 1
รวม 3