รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะเครื่องปรับอากาศ ปวส. 2 1
รวม 2