รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาพรเจริญ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชางานเครื่องยนต์เล็กดีเซล ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชางานจักรยานยนต์ ปวช. 1 1
รวม 3