รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
3 การประกวดการกล่าวสุนทรพจน์ภาษาไทย ปวส. 1 1
รวม 3