รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 3
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษากาฬสินธุ์ 5
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย 4
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยียางตลาด 1
กาฬสินธุ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีไตรชุมพล 1
กำแพงเพชร วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี 5
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น 4
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีคุวานันท์ 4
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมแพไทย-เยอรมัน 5
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์ภิญโญ 3
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพลพณิชยการ 4
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพิมพ์ไทย 2
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีพุทธเกษม 4
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 3
ขอนแก่น วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเวียงพณิชยการ 6
จันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 7
จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 3
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 6
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 19
ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 3
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 4
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 15
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 8
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 3
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 4
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 33
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 5
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 3
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 6
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา 3
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 5
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 7
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 8
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 6
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 7
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยภูมิบริหารธุรกิจ 2
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก 2
ชัยภูมิ วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเขียว 4
ชุมพร วิทยาลัยเทคโนโลยีชุมพรบริหารธุรกิจ 9
ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสหตรัง 6
ตรัง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคตรัง 9
นครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 6
นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 3
นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 7
นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษานาแก 3
นครพนม วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม 4
นครพนม วิทยาลัยเทคโนโลยีธาตุพนม 4
นครราชสีมา วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีสุรนารี 4
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างกลพณิชยการนครราชสีมา 7
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการปากช่อง 12
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีมารีย์บริหารธุรกิจ 6
นครราชสีมา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษานครราชสีมา 4
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาปากพนัง 8
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการศักดิ์ศิลปิน 4
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน 4
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณอาชีวศึกษา 10
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค 3
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสิชล 4
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้ (เอส.เทค.) 6
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีสถาปัตย์นคร 3
นครศรีธรรมราช วิทยาลัยเทคโนโลยีเจริญมิตรพณิชยการ 9
นครสวรรค์ วิทยาลัยอาชีวศึกษาวิริยาลัยนครสวรรค์ 8
นนทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 7
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 2
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 19
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 7
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 10
บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค บริหารธุรกิจปากคาด 2
บึงกาฬ วิทยาลัยเทคโนโลยีเอ็น-เทค อินเตอร์เนชั่นแนล 1
ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 5
ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 4
ปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 7
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 10
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 10
พะเยา วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา 5
พัทลุง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทลุงบริหารธุรกิจ 4
ภูเก็ต วิทยาลัยเทคโนโลยีภูเก็ต 8
มหาสารคาม วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเชียอาคเนย์ 1
มุกดาหาร วิทยาลัยเทคโนโลยีมุกดาหาร 6
ยะลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาผดุงประชายะลา 12
ยะลา วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารุรกิจยะลา 3
ยโสธร วิทยาลัยอาชีวศึกษายโสธร 8
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีมหาชนะชัย 1
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล 3
ยโสธร วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีพิพัฒน์อินเตอร์ 6
ระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 3
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 4
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 8
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 10
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 6
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 5
ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 10
ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 11
ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 3
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา 9
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการพลาญชัยร้อยเอ็ด 5
ร้อยเอ็ด วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการโพนทอง 2
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 13
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 5
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 5
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 8
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 2
ลำปาง วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี 3
ลำพูน วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกปัญญาหริภุญชัย 2
ลำพูน วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู ภาคเหนือ 6
ศรีสะเกษ วิทยาลัยอาชีวศึกษาจุลมณีศรีสะเกษ 5
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย ขุขันธ์ 4
ศรีสะเกษ วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีสะเกษ 5
สกลนคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์ 1
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านม่วง 4
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพังโคนพณิชยการ 4
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคภูพาน 4
สกลนคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเทคนิคเอเซีย 2
สงขลา วิทยาลัยอาชีวศึกษาบริหารธุรกิจวิทยาสงขลา 9
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการหาดใหญ่ 15
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีหาดใหญ่อำนวยวิทย์ 12
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ 16
สงขลา วิทยาลัยเทคโนโลยีเพชรสยาม 4
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 4
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 3
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 5
สมุทรปราการ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 6
สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 18
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์ 1
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวิชัยสุวรรณภูมิ 4
สุราษฎร์ธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ 4
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีวิชาชีพท่าบ่อ 1
หนองคาย วิทยาลัยเทคโนโลยีโพนพิสัย 8
หนองบัวลำภู วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
อำนาจเจริญ วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวรรณ 3
อำนาจเจริญ วิทยาลัยเทคโนโลยีอำนาจเจริญ 2
อุดรธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคพิชญบัณฑิต 2
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจอุดรธานี 4
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านจั่น 6
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบ้านดุง 5
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2 2
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญพิชญ์ 11
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต 14
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิพิชญ 6
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีสันตพล 10
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 9
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีสานเหนือ 2 กุมภวาปี 2
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีเลิศสหพันธ์ 2
อุดรธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี 2
อุตรดิตถ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตรดิตถ์ 17
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาวัดสวายน้อย 2
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเขื่องใน 5
อุบลราชธานี วิทยาลัยอาชีวศึกษาเตรียมบัณฑิตบุณฑริก 2
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีจาฏุพัจน์ศึกษาสงเคราะห์ 2
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย บุณฑริก 3
อุบลราชธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจรักไทย สิรินธร 3
เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเชียงราย 13
เชียงราย วิทยาลัยอาชีวศึกษาแม่สาย 13
เชียงราย วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธนเชียงราย ไทย-เยอรมัน 6
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการเชียงใหม่ 12
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพาณิชยการลานนา 14
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีพายัพและบริหารธุรกิจ 4
เชียงใหม่ วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลิเทคนิคลานนา เชียงใหม่ 12
เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 3
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่ 12
เพชรบูรณ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ 23
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการจำนงค์ 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาศาสนบริหารธุรกิจ 11
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาสันติราษฎร์ ในพระอุปถัมภ์ สมเด็จพระเจ้าภคินีเธอเจ้าฟ้าเพชรรัตนราชสุดา สิริโสภาพัณณวดี 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเจริญพัฒนาบริหารธุรกิจ 16
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคนิคบริหารธุรกิจกรุงเทพ 9
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย 4
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอกวิทย์บริหารธุรกิจ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยอาชีวศึกษาเอเซีย 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกรุงธน 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการเพชรเกษม 31
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ 12
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีจรัลสนิทวงศ์ 19
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีฐานเทคโนโลยี 18
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรบริหารธุรกิจ 13
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ 27
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีทักษิณาบริหารธุรกิจ 18
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจมีนบุรี กรุงเทพ 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจยานนาวา 17
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปทีปพลีผล 5
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีปิ่นมณฑล 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการภาษานุสรณ์บางแค 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการราชดำเนิน 19
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา 11
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมล ศรีย่าน 15
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีวิมลบริหารธุรกิจ 17
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยาม(สยามเทค) 3
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ (SBAC) 19
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสหะพาณิชย์บริหารธุรกิจ 17
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 1
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์ 10
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์ 6
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีหมู่บ้านครู 13
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีอรรถวิทย์พณิชยการ 30
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ 6
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนกรุงเทพการบัญชีวิทยาลัย 21
กรุงเทพมหานคร โรงเรียนจิตรลดาวิชาชีพ สถาบันเทคโนโลยีจิตรลดา 11
รวม 1445