รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีขอนแก่น
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 4