รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 3