รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกษมสันต์บริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
รวม 6