รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีรัตนโกสินทร์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
4 ทักษะวิชาโปรแกรมสำเร็จรูปเพื่องานบัญชี ปวส. 2 1
รวม 10