รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 3