รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีวิบูลย์บริหารธุรกิจ รามอินทรา
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวส. 2 1
4 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวส. 1 1
5 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 11