รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยี ดอนบอสโกสุราษฎร์
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 1 1
รวม 1