รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีตั้งตรงจิตรพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 23 1
5 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
รวม 27