รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพิชญบัณฑิต 2
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 1 1
รวม 2