รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเถินเทคโนโลยี
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 3