รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 3 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
รวม 8