รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 3 1
รวม 3