รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาเทคโนโลยีเอเชีย
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 4