รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์เซนต์ปีเตอร์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 6