รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภูมิบัณฑิต
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 9 1
รวม 14