รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุดมศึกษาพณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 8 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 8 1
รวม 16