รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาภักดีพณิชยการและเทคโนโลยี
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
รวม 5