รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
รวม 5