รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 2