รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษากรุงเทพธนบุรี
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 2 1
2 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
รวม 4