รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีโปลีเทคนิคอุดรธานี
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
รวม 2