รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาศรีสงคราม
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 4