รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสายประสิทธิ์บริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวส. 1 1
รวม 1