รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
รวม 10