รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบางกอก
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
รวม 2