รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีธีรภาดา
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 6 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 9