รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 4