รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 6