รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยียโสธรอินเตอร์เนชั่นแนล
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 3