รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยี พะเยา
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 1 1
รวม 5