รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
รวม 11