รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยี ไฮเทค หนองไผ่
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 12 1
รวม 12