รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาไทยเทคเอเชีย
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
รวม 4