รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาวีรศิลปิน
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 4 1
รวม 4