รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีประทีปศาสน์โปลีเทค
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 3