รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 5