รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงสตริง ปวช. 1 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 2 1
3 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
4 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
5 การประกวดขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ปวช. 1 1
6 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 10