รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีพระนครพณิชยการ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวส. 1 1
รวม 1