รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีสุราษฎร์พาณิชยการ
กลุ่มภาคใต้

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 4 1
รวม 4