รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีเซนต์นีโอ
กลุ่มภาคเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 3 1
รวม 3