รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีกิตติบริหารธุรกิจ
กลุ่มกรุงเทพมหานคร

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 การประกวดขับร้องเพลงลูกทุ่ง ปวช. 1 1
2 การประกวดขับร้องเพลงลูกกรุง ปวช. 1 1
3 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 5 1
4 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 5 1
รวม 12