รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยอาชีวศึกษาสกลนครพัฒนศิลป์
กลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 1 1
รวม 1