รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล
กลุ่มภาคกลาง

ลำดับ รายวิชา ระดับ จำนวนผู้สมัคร จำนวนทีม
1 ทักษะวิชาการบัญชี ปวส. 7 1
2 ทักษะวิชาการบัญชี ปวช. 6 1
รวม 13