รายงานจำนวนผู้สมัครแข่งขัน
วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค)
กลุ่มภาคกลาง

จังหวัด ชื่อสถานศึกษา จำนวนผู้สมัคร
กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจกาญจนบุรี 20
กาญจนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสารสาสน์บริหารธุรกิจกาญจนบุรี 6
จันทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาออมสินอุปถัมภ์ 36
จันทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจันทบุรี 25
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีการจัดการนวัตกรรม 2
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีบางปะกงบริหารธุรกิจ 36
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีวรการ 32
ฉะเชิงเทรา วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนไทยบ้านโพธิ์ 14
ชลบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการชลบุรี 13
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีจอมเทียนบริหารธุรกิจ 16
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรี 157
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลบุรีบริหารธุรกิจ 52
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชลพินิจ 11
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีทางทะเลแห่งเอเชีย 40
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบางละมุงอินเตอร์-เทค 37
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการสัตหีบ 9
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพระมหาไถ่ พัทยา 27
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาบริหารธุรกิจ 3
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพัทยาพณิชยการ 14
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคตะวันออก (อี.เทค) 279
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรม บริหารธุรกิจ 55
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวิศวกรรมแหลมฉบัง 65
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีศรีราชา 56
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสว่างบริบูรณ์ พัทยา 28
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบางละมุง 59
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรพัทยา 84
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอีอีซี เอ็นจิเนีย แหลมฉบัง 64
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลบริหารธุรกิจ 29
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเมืองชลพณิชยการ 43
ชลบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอิโตะ 27
นครนายก วิทยาลัยอาชีวศึกษาสิริวัฒน์ 22
นครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 24
นครนายก วิทยาลัยเทคโนโลยีวีรพัฒน์ 65
นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนครปฐม 18
นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีนาคประสิทธิ์บริหารธุรกิจ 37
นครปฐม วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนบริหารธุรกิจ 43
นครปฐม โรงเรียนช่างสำรวจนครปฐมและเทคโนโลยี 4
นนทบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดุสิตพณิชยการ นนทบุรี 86
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีนนทบุรี 2
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีปัญญาภิวัฒน์ 64
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพงษ์สวัสดิ์ 128
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการบางบัวทอง 53
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีวานิชบริหารธุรกิจ 48
นนทบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสยามบริหารธุรกิจ นนทบุรี 53
นนทบุรี โรงเรียนกองทัพบกอุปถัมภ์ ช่างกล ขส.ทบ. 48
ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีช่างฝีมือปัญจวิทยา 13
ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีปทุมธานี 28
ปทุมธานี วิทยาลัยเทคโนโลยีแหลมทอง 18
ประจวบคีรีขันธ์ วิทยาลัยเทคโนโลยีประจวบคีรีขันธ์ 14
ปราจีนบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการปราจีนบุรี 73
ปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสายมิตรปราจีนบุรี 29
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีผดุงเสนาบริหารธุรกิจ 18
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการอยุธยา 63
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีอยุธยา 7
พระนครศรีอยุธยา วิทยาลัยเทคโนโลยีไทยอโยธยาบริหารธุรกิจ 28
ระยอง วิทยาลัยอาชีวศึกษาโปลีเทคนิคระยอง 40
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีพัฒนเวช 24
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีระยองบริหารธุรกิจ 41
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอักษรบริหารธุรกิจ 56
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอาเซียนบริหารธุรกิจ 45
ระยอง วิทยาลัยเทคโนโลยีไออาร์พีซี 129
ราชบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาดรุณาราชบุรี 33
ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีดรุณาโปลีเทคนิค 47
ราชบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีบ้านโป่งบริหารธุรกิจ 39
ราชบุรี โรงเรียนราชบุรีบริหารธุรกิจ 37
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีชัยบาดาล 68
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการลพบุรี 24
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีละโว้ 32
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีอาชีวศึกษาหนองม่วง 44
ลพบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีเอเชียลพบุรี 30
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีบริหารธุรกิจสมุทรปราการ 98
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสมุทรปราการ (ช.เทค) 9
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีสุวรรณภูมิบริหารธุรกิจ 67
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีเกวลินบริหารธุรกิจ 52
สมุทรปราการ วิทยาลัยเทคโนโลยีไทย-ไต้หวัน(บีดีไอ) 3
สมุทรปราการ โรงเรียนเกริกวิทยาลัย 45
สุพรรณบุรี วิทยาลัยเทคโนโลยีสหวิทย์บริหารธุรกิจ 51
เพชรบุรี วิทยาลัยอาชีวศึกษาพณิชยการเพชรบุรี 38
กรุงเทพมหานคร วิทยาลัยเทคโนโลยียานยนต์ 2
รวม 3379